Gecontroleerde kwaliteit

….

….

….

De kwaliteit van de verschillende merken cellulose-isolatie, die verkrijgbaar zijn (in België), kan sterk verschillen. Isocell voldoet niet alleen aan alle wettellijke testcriteria, maar via een groot aantalonderzoeksprojecten en testen waar Isocell vrijwillig aan deelneemt, wordt de zeer hoge kwaliteit van de cellulose van Isocell bevestigd. De productie van de Isocell cellulose is dan ook onderworpen aan de strengste interne en externe controlecriteria die in de cellulose-producerende industrie te vinden zijn.

Onder meer op vlak van potentiële verzakkingen scoort Isocell geen verzakkingen II
uitzonderlijk goed. In  tegenstelling tot andere soepele isolatiematerialen die na een aantal jaren kunnen uitzakken, blijft bij Isocell cellulose, omwille van de hoge densiteit, ook na tientallen jaren de perfecte aansluiting gegarandeerd. Op de foto hiernaast ziet u een dak dat 21 jaar nadat het werd ingeblazen met Isocell cellulose van een nieuwe dakbedekking wordt voorzien. Hier kan je duidelijk zien hoe mooi de cellulose aansluit op het dakgebinte en dat er geen enkele verzakking plaatsgevonden heeft.

Voor meer uitgebreide informatie, technische specificaties en keurmerken, klik hier.