Bijen – en vlinders groendak

Sempergreen

De bijen- en vlindersterfte neemt de afgelopen jaren wereldwijd alarmerend toe. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Meer dan 80% van de planten waarvan wij eten op de wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen.

IMG_8673 imagesNRN1AF0C

Aantrekkelijk voor bijen en vlinders

Voor de Bees & Butterfliesmat is een grote variëteit aan waard- en nectarplanten geselecteerd in samenspraak met de Bijenstichting en De Vlinderstichting. De ruim 50 soorten planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in het late najaar. Nectarplaten dienen als voedsel voor de bijen en vlinders. Waardplanten vormen als rupsenvoedsel een onmisbare schakel voor de ontwikkeling van ei tot vlinder.

Vrij van pesticiden

Tijdens het productieproces maakt Sempergreen geen gebruik van pesticiden. Hierdoor zijn deSempergreen vegetatiematten 100% milieuvriendelijk. In stedelijke gebieden is er vaak weinig ruimte voor biodiversiteit en waar gebouwd wordt, wordt het microleven doorgaans verstoord. De toepassing van de Bees & Butterfliesmat op een groendak helpt mee om dit microleven en de ecologische kringloop weer snel op gang te brengen.

Voor iedere m2 een donatie aan de bijen- en vlinderstichting

Sempergreen wil niet alleen met behulp van haar Bees & Butterflies groendaken een bijdrage leveren tegen bijen- en vlindersterfte. Per iedere verkochte m2 Bees & Butterfliesmat wordt een donatie gedaan aan de nationaal actieve Bijenstichting en Vlinderstichting. Zo kunnen we onderzoek naar de bijen- en vlindersterfte blijven steunen, nu en in de toekomst.

Continue onderzoek naar optimale plantenmix

Sempergreen is niet alleen kweker van vegetatiematten, zij is ook actief als kennispartner op het gebied van groene daken. Sempergreen doet continue onderzoek naar de meest optimale mix van planten voor bijen, vlinders en andere insecten, in samenwerking met De Vlinderstichting en diverse hogescholen en universiteiten.

De Sempergreen® Bees & Butterfliesmat wordt beplant met vier soorten Sedum, vijf tot zeven soorten siergrassen en een mix van ruim veertig vaste planten en kruiden. De plantjes groeien op een biologisch afbreekbare kokosvezelmat en een speciaal door Sempergreen® ontwikkeld substraat. Bij levering is de mat altijd voor minimaal 95% begroeid. Sempergreen® vegetatiematten worden geproduceerd conform FLL richtlijnen.

Bijen en vlinders
Voor platte daken 0-5° / 5-10°
Totale dikte exclusief beplantinng : 90 mm – 110 mm
Verzadigd gewicht : 85 kg/m²- 100 kg/m²
ecologische waarde  ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsofferte, neem gerust contact met ons op via: info@uwgroendak.be