Voordelen

Sempergreen

Groendaken vervullen een aantal zeer interessante en belangrijke functies. Een groendak is niet alleen mooi om naar te kijken (zomer en winter groene begroeiing), het biedt daarnaast een aantal belangrijke voordelen :

 • Bescherming van uw dakbedekking tegen UV straling :(verdubbeling van de levensduur) Dit is één van de grootste voordelen van een groendak. Indien correct geplaatst, zal een groendak ervoor zorgen dat u de dakbedekking gedurende uw leven niet meer hoeft te vernieuwen.
 • Bescherming tegen mechanische beschadigingen : De aanwezigheid van een groendak voorkomt dat (punt)belastingen zoals steentjes of metaaldelen per ongeluk in de dakbedekking geduwd kunnen worden wanneer er op het platte dak gelopen wordt. Ook bij stormweer of wanneer steenschilfers of dergelijke loskomen van een (aanpalend) gebouw, is uw dakbedekking beschermd tegen schade.
 • Filtering van het hemelwater: Wat voor een verhoogde kwaliteit van het opgeslagen regenwater zorgt. De manier waarop wij groendaken aanleggen voorkomt grote verkleuringen (verrijking) van het afgevoerde regenwater, zodat u het regenwater kunt (blijven) gebruiken voor wasmachines, douche, … .
 • Koeling van (PV) zonnepanelen : Meerdere tests hebben aangetoond dat het aanleggen van een groendak, het rendement van PV panelen ten goede komt ( tot 10% meer opbrengst op warme dagen).
 • Buffer voor de opvang en tijdelijke opslag van regenwater tijdens overvloedige neerslag : Ontlasting van de rioleringen. Groendaken nemen tijdens (hevige) regenbuien zeer veel water op en geven dit slechts geleidelijk aan terug af, waardoor de rioleringssystemen het regenwater niet in één keer hoeven te slikken. Ondermeer omwille van deze reden is het aanleggen van een groendak, op een plat dak, in Antwerpen verplicht en gaven méér dan 155 gemeenten een premie van minstens 31€/m².
 • Isolerende werking in de wintermaanden : Enkel een droog groendak kan een (beperkte) positieve invloed hebben op de isolerende werking van het dak. Zodra het groendak water bevat is er geen sprake meer van een isolerende werking. Evenwel zal de totale opbouw van het groendak resulteren in een verminderde afstraling van U.V. straling van uw plat dak, tijdens de nacht, waardoor uw dak ’s nachts veel minder afkoelt dan wanneer dit voor een ‘naakt dak’ het geval zou zijn.
 • Verkoelend effect tijdens de zomermaanden: Een zwart (of grijs) plat (EPDM) dak, wordt makkelijk 60 to 80 °C in de zomer. Chicago city hallGeen enkel isolatiemateriaal dat momenteel op de markt is, voor het isoleren van een plat dak (onder de EPDM) kan deze warmte tegenhouden. Een groendak houdt je dak in de zomer koel ! Het temperatuurverloop van de dakbedekking is tijdens de zomer ook veel vlakker, wat ook weer de levensduur van de dakbedekking ten goede komt.
 • Vermindering “Urban heat effect” : Er is niet enkel sprake van een verkoelend effect, in de woning, onder het groendak. In steden zorgt, tijdens de zomer, de grote hoeveelheid steen, beton, asfalt en (zwarte) dakbedekkingen voor een (over)verhitting van de stadskernen. Groendaken nemen het potentieel van die zwarte daken, om op te warmen, weg en zorgen voor een bijkomend koelend effect door de verdamping van water.
 • Luchtzuiverende functie : Een groendak neemt veel vervuilende stoffen uit de lucht op en kan lokaal de luchtkwaliteit verbeteren. Zo worden vaak luchtaanvoeren van ventilatiesystemen boven een groendak geplaatst, om de kwaliteit van de aangevoerde lucht te verbeteren + om in de zomer gekoelde lucht aan te zuigen. Een aantal studies heeft bij een stijgend aantal groendaken in stadcentra reeds een verbetering van de luchtkwaliteit kunnen vaststellen. Het is bewezen dat groendaken o.a. CO, benzol en fijn stof uit de lucht (en regen) halen.
 • Tegenwerken van loskomende EPDM : Ook bij slecht geplaatste EPDM dakbedekking, die na verloop van tijd begint los te komen, kan een groendak dit proces stoppen door te dienen, zowel als ballast voor de losliggende EPDM, als door het proces te stoppen, door een barrière te vormen tegen de zon, die het loskomen veroorzaakt of kan verder zetten.
 • Geluidsreductie : Door de massa van het substraat hebben groendaken een geluiddempende werking, met een gemiddelde reductie van 8 decibel binnen in de woning en een vermindering van omgevingsgeluiden (bv. verkeer) van 3 decibel, buiten .
 • Ecologisch pluspunt ! : Het plaatsen van een groendak transformeert uw ‘dood’ dak naar een levend dak dewelke imagesNRN1AF0Cregenwater zuivert, zuurstof produceert en vervuilende stoffen uit de lucht haalt. Ons wintergroen systeem is voorzien van planten die bloeien van het voorjaar tot in het najaar en dus heel wat vlinders, bijen en andere insecten een onderkomen en voedsel bieden.  Wij gebruiken uitsluitend inheemse planten, die, in tegenstelling tot exoten een effectieve bijdrage leveren aan het lokale ecosysteem. Groendaken verhogen (bewezen) de biodiversiteit in steden en helpen ook de steden af te koelen doordat oppervlakken zoals platte daken die anders sterk opwarmen in de zomer, nu lekker koel blijven en zo de temperatuur in stadskernen helpen laag houden, in de zomer. Algemeen wordt aangenomen dat groendaken een belangrijk element in de strijd tegen de opwarming van de aarde kunnen zijn.
 • financieel voordeel : Dankzij de verlengde levensduur van de dakbedekking is aangetoond dat de extra kost van een groendak gedurende de levensduur wordt teruggewonnen. Ook het sterk verminderde risico op beschadiging van de dakbedekking en de energiewinsten zullen bijdragen tot verlaagde kosten.
 • Psychologisch effect : Misschien wel hét belangrijkste voordeel ! Het verschil tussen het uitzicht op een kaal, grijs of zwart dak of een groen, bloeiend groendak kan een aanzienlijk effect hebben op het gemoedsgevoel en wordt daarom zelfs bewust toegepast bij kantoorgebouwen e.d. om de motivatie van werknemers te verhogen.
 • Geen nadelig effect voor hooikoortspatiënten : Extra beplanting kan leiden tot extra pollen in de lucht. De sedumplanten die wij gebruiken, zijn echter vrij van stuifmeel of pollen waarvoor gekende allergieën bestaan. Bovendien filteren de sedumplanten op hun beurt fijn stof en andere vervuiling, zoals pollen, uit de lucht.
 • Conform FLL : Alle materialen, alsook de plaatsing zijn conform de Duitse FLL richtlijnen, wat u de grootste garantie biedt op een correcte plaatsing, met substraten, drainagematten, beplanting e.d. die doordacht werden ontwikkeld en geproduceerd.

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsofferte, neem gerust contact met ons op via: info@uwgroendak.be