Dakisolatie 2015

Premies 2015

Voor veel verbouwingswerken kunt u reeds jaren lang heel wat premies krijgen. Deze komen in verschillende vormen en van verschillende instanties.
De premies voor dakisolatie blijven in 2015 identiek aan die van 2014.

Een overzicht van de beschikbare premies voor 2015 voor  dakisolatie

Premie van de netbeheerder,  plaatsing door geregistreerd aannemer ,  1 – 120 m² :  (woning aangesloten op net voor 2006)

Federale belastingsvermindering **:          

  • 30% van het totaalbedrag 
    (woning min. 5 jaar in gebruik, R-waarde ≥ 2,5 m²K/W)

Bovenstaande premies krijgt u met zekerheid wanneer u door ons dakisolatie met een minimum R-waarde van minimum 3,5m²K/W laat plaatsen. Op uw offerte word een berekening gemaakt van deze premies, zodat u op voorhand weet wat uw kost, na aftrek van de premies, uiteindelijk zal bedragen.

– Daarnaast  zijn er nog andere premies beschikbaar. Een overzicht van de meest
 ..voorkomende premies:

  • Gemeentelijke premie                               afhankelijk van gemeente
  • Vlaamse verbeteringspremie                   afhankelijk van totaalbedrag

 

U vindt een overzicht van alle premies (voor uw gemeente) op www.premiezoeker.be.

* Huurders uit de prioritaire groep kunnen zelf hun premie aanvragen bij Eandis. De eigenaar of verhuurder hoeft op geen enkele maniet tussen te komen in de kosten of de aanvraag. Deze premie kan aangevraagd worden samen met de 30 % belastingsvermindering. Meer info

** Van toepassing voor eigenaars, naakte eigenaars, huurders (ook beschermde afnemers), erfpachters, opstalhouders en vruchtgebruikers, op voorwaarde dat u de investeringen in dakisolatie in een wining kunt bewijzen met een factuur op uw naam.

Voor meer informatie over deze of andere premies, neem gerust contact met ons op via :
info@professioneelisoleren.be