Groendak met extra isolatie ?

Neen, wij plaatsen geen groendaken die voorzien worden van extra isolatie.

Reden hiervoor is dat zowel in binnen-als buitenland veelvuldig gebleken is, bij het testen van de verschillende systemen voor opdakisolatie, al dan niet gecombineerd met een groendak, of bij het testen van groendaken, zonder extra isolatie, dat de totale energiewinst vaak laag of compleet afwezig is.
Een groendak op zich, zal enkel in de zomer een merkbaar effect geven, op vlak van het voorkomen of verminderen van de opwarming van een gebouw, door de zon.
Tot op heden is er geen enkel systeem voor groendaken op de markt dat in de winter een isolerende werking heeft. Dit komt doordat een groendak enkel en alleen een (beperkte) isolerende waarde heeft wanneer het volledig droog is. Zelfs wanneer een groendak volledig droog is, is de isolerende waarde ervan ongeveer 10 maal lager dan die van een gemiddeld isolatiemateriaal.

Vergelijkende warmltegeleidingscoëfficient λ
Vochtige aarde ……………………… 2,00 W/mK
Droge aarde …………………………. 0,33 W/mK
Cellulose Isolatie ………………….. 0,039 W/mK
(bron : bouwfysisch Tabellarium TU Delft 1999)

Ook de λ-waarde van opdakisolatie (XPS isolatie) daalt aanzienlijk wanneer er zich vocht tussen de isolatie en de dakafdichting bevindt.

Gezien er veel neerslag valt in de winter, waardoor de thermische prestaties van opdakisolatie en groendaken aanzienlijk afneemt en men net in die periode de beste thermische eigenschappen wenst, is het toepassen van één van beiden of een combinatie af te raden. Dit neemt niet weg dat deze technieken wel aangeboden worden door andere bedrijven.
Dankzij onze jarenlange ervaring en vakkennis kunnen wij u echter wel andere oplossingen bieden voor zowel isolatie als groendaken.

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsofferte: neem gerust contact met ons op .