Thermografisch onderzoek

Met een thermografisch onderzoek kan de bestaande toestand van een woning of delen ervan gecontroleerd worden op algemeen energieverlies of heel specifieke koudebruggen. Ook kan de oorzaak van eventuele vochtproblemen, vorstschade, schimmel, thermische breuken e.a. mogelijks achterhaald worden.thermograf Een thermografisch onderzoek voer je niet zo maar uit en vergt een specifieke aanpak en dient aan heel wat randvoorwaarden te voldoen. Daarom vergt elk thermografisch onderzoek een zekere voorbereiding en dient dit op een specifiek tijdstip en onder specifieke (weers)omstandigheden te gebeuren.

Een correct uitgevoerd thermografisch onderzoek vergt dan ook heel wat kennis en vereist een zekere planning en ook medewerking van de bewoner(s). Misschien heeft zich al ooit eens iemand bij u aangeboden die een dergelijke onderzoek in 5 minuten uitvoerde of werd dit uitgevoerd vlak nadat uw dak of gevel werd geïsoleerd. In dat geval is de kans groot dat u sterk vertekende, zo niet onrealistische beelden kreeg voorgeschoteld, die makkelijk gemanipuleerd kunnen worden om een voor de onderzoeker gunstig resultaat te bekomen.

Wenst u daarentegen een correct uitgevoerd onderzoek met een goed onderbouwd verslag, dan kunt u daar bij ons voor terecht. Wij bieden naast een volledige scan van de woning ook onderzoeken op maat aan, gericht op specifieke delen van een gebouw.

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsofferte: neem gerust contact met ons op via info@professioneelisoleren.be