Advies

Wie zijn of haar woning doordacht en doorgedreven wenst te isoleren moet op voorhand over elke stap of fase én de afstemming van die fases, op elkaar, goed nadenken. Overhaast te werk gaan zal onvermijdelijk leiden tot onvoorziene problemen die koudebruggen, luchtlekken, … zullen veroorzaken. Maar ook wie slechts beperkte verbeteringen aan de isolatie van de woning wil uitvoeren, kan beter op voorhand goed de mogelijkheden bekijken en vergelijken. Enkel zo kunnen echte resultaten bereikt worden.

Wie voor het uitvoeren van isolatiewerkenP1190751 en/of ventilatiewerken correct geïnformeerd wil worden over welke opties er echt zijn, wat de potentiële risico’s zijn, … kan bij ons terecht voor persoonlijk advies, op maat van uw woning of project. Wij scheiden voor u de fabels en volkswijsheden van de feiten en leiden u door de soms misleidende reclame van fabrikanten en plaatsers en de vele, vaak sterk verschillende cijfers over energie- besparingen die door overheden, organisaties en fabrikanten worden verspreid. Wij baseren ons hiervoor op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en technische rapporten van o.a. het Belgische WTCB. Dit advies kan al dan niet aangevuld worden met een thermografisch onderzoek van de bestaande toestand of
een energiescan.

Ons advies is gebaseerd, niet alleen op doorgedreven theoretische kennis, maar ook op een jarenlange praktijkervaring met heel wat uiteenlopende projecten.
Wij zien er bovendien op toe dat het verstrekte advies ook rekening houd met andere eventueel gepland werken (structuurwerken, werken aan gevel, werken aan de technieken zoals gas, elektriciteit, … ).

Voor dit advies komen wij ter plaatse langs en betaalt u een beperkte vergoeding per uur, waarbij u zelf kunt kiezen uit een plaatsebezoek met een beperkt, standaard of doorgedreven advies, waarbij wij rekening houden met uw budget, maar u toch maximaal proberen te informeren.

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsofferte: neem gerust contact met ons op via info@professioneelisoleren.be